İraq əsgərinin qoca iranlı zəvvarını daşıması haqqında

Aztabriz 1 views
İraq əsgəri yaşlı iranlı zəvvarını daşıyaraq yerindən tərpətdi.

Add Comments