نماهنگی برای همدردی با خانواده های قربانیان حمله تروریستی دانشگاه کابل

Dari Radio 2 views
در روزهای اخیر بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی در ایران با داغ کردن هشتگ جان پدر کجاستی با مردم و دولت افغانستان ابراز همدردی کردند.

Add Comments