مکرون تفاوت بی ادبی و آزادی بیان را نمیداند .

Dari Radio 3 views
کودک بحرینی خطاب به رئیس جمهور فرانسه: آقای مکرون! اگر می‌خواهی اخلاق و ادب و آزادی بیان را بیاموزی، باید آن را از پیامبر اسلام" حضرت محمد (ص)"فرا بگیری. :آقای مکرون! آیا فرق میان "بی ادبی" و "آزادی‌بیان" را نمی‌دانی؟

Add Comments