لحظه تصویب طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» در مجلس

Dari Radio 2 views
لحظه تصویب طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» در مجلس/ طنین انداز شدن شعار مرگ بر آمریکا در صحن :کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران در مجلس با ۲۵۱رای موافق تصویب شد.

Add Comments