رهبر انقلاب: فریب وعده‌های دشمن را نخوردید

Dari Radio 2 views
رهبر انقلاب: فریب وعده‌های دشمن را نخوردید/ دیدید آمریکای اوباما و ترامپ با شما چه کرد

Add Comments