حفظ اتحاد ملی

Dari Radio 0 views
رهبر انقلاب خطاب به مسئولان: مگر نمی‌گویید با دنیا مذاکره می‌کنید؟ خب با داخل هم مذاکره کنید :صدای مردم در اکثر جاها واحد است مسئولان می‌توانند این را از بین ببرند :بعضی حرف‌های این روزها اختلاف آفرین است..

Add Comments