افزایش آمار خودکشی در ژاپن

Dari Radio 3 views
گزارش سی ان ان از ژاپن: اینجا تلفات خودکشی از کرونا بیشتر شده است! تنها آمار خودکشی زنان ژاپنی امسال نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد افزایش یافته است

Add Comments