گونه جدیدی از ویروس کرونا

Dari Radio 0 views
وزیر بهداشت انگلیس از شناسایی گونه جدیدی از ویروس کرونا با سرعت شیوع به مراتب سریعتر خبر داد

Add Comments