کشیش مسیحی ؛ حضرت زینب (س) گرچه امام نیست برخی از ویژگی های امام را داراست!

Dari Radio 1 views
سخنان شنیدنی کشیش مشهور مسیحی که دکتری خود را در مورد حضرت زهرا (س) نگاشت :حضرت زینب (س) زنی خارق العاده است و گرچه امام نیست اما قطعا برخی از ویژگی های خاص یک امام را داراست!

Add Comments