وصال در یک قدمی توست

Dari Radio 1 views
آن‌گاه که روزمرگی‌ها هجوم می‌آورند و مشغله‌‌ها سدّ راه می‌شوند، بازهم برای رسیدن فرصت هست. وصال در یک قدمی توست...

Add Comments