انتقام سخت در دستور کار جدی ایران قرار دارد.

Dari Radio 7 views
افزایش شمار متهمان اصلی آمر و عامل آمریکایی در پرونده ترور سردار سلیمانی؛ موضوع انتقام سخت در دستور کار جدی است سخنگوی ستاد مردمی سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی: :متهمین اصلی آمر و عامل آمریکایی در پرونده ترور سردار شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس از ۴۵ به ۴۸ تن افزایش پیدا کرده است. موضوع انتقام سخت در دستور کار جدی ایران قرار دارد. این موضوع در زمان خود و به شیوه مناسب انجام خواهد شد

Add Comments