İsraili hərbiçiyon Bab əl-Amoudəda bə Fələstınıjon kardə hucumi nəticədə 30 xonəxo zəxmin bıə.

taleshi radio 12 views
IronPress: sionistə hərbiçiyon bə Ğudsi Bab əl-Amoud zonə hucum kardə holədə 3 fələstınıj həbs kardey bıə və bə 30-a nəfəri nezi həm de arsvardə ğazi zəxmin bıə.

Add Comments