150 həzo Fələstinıj Ələğsa məçitdə cəm bən.

taleshi radio 12 views
Çandə 10 həzo Fələstinıj cumə nımoji vote bəpeştə Ələğsa məçitdə cəm bedən və bə sioniston cinayəton zid şoar dodən.

Add Comments