İroni istehsoı kardə natə tankeron bə Venesuela rosney an

taleshi radio 9 views
İnğılobi Muhafizəkə Sepah tərəfiku inşo kardə bıə dıminə tanker de prezdent İbreym Rəyisi vositə bə Venesuela təhvil doey be.

Add Comments