Tosə Ğəfğaz iyən Azərbaycan Respublikaku sionist rejimi məhv kardey zəmoni islomi muğaviməti fəaliyəton dəvom kardə

taleshi radio 0 views
Tosə Ğəfğaz iyən Azərbaycan Respublikaku sionist rejimi məhv kardey zəmoni islomi muğaviməti fəaliyəton dəvom kardə

Add Comments