Bə İron 86 nomo skatroni ciqəmandə mırdon oqardey dumoədə, İslomi İnğilobi Yolə Rəhbəri mesaj

taleshi radio 2 views
İran Peres: İslomi İnğilobi Yolə Rəhbər qıləy mesajədə bə zəmini dovri dıyovonətiədə İron İslom Respublika ərtışi dıyo ğıvvə 86 nomo skatron yolə muvəffəğiyətiku ğədrdonətiş kardə.

Add Comments