Tolış şəhrıstonədə İmom Xomeyni(r)-i 34minnə rehləti sorəqardışi mərosim bərpo bıə

taleshi radio 0 views
Imruj Xordadə manqi 14, Hicri Ğəməri 1444 minnə sori Zilğədə manqi 15 və Milodi 2023 minnə sori İyoni 4 minə ruje, bə təğvimi əsos de İroni islamiyə inğilabi təsis əkə Mərhum İmom Xomeyni(r) bəfot karde sorqardışi bərobəre. 34 sor çımi bə nav bənə həmonə rujonədə, İroni islamiyə inğilabi Yolə Rəhbər Ruhollah Musəvi Xomeyni(r) 87 sor zəhmətin iyən fəxrinə jimoni bəpeştə ki hiç faxt Həzrəti oqıniye boiys nıbe bəfotış kardə və bə həxi mıloğat karde əbədiyə səfər şe. Tolış şəhrıstonədə həm bənə İroni həmmə vırəonədə, İmom Xomeyni(r)-i 34minnə rehləti sorəqardışi mərosim bərpo bıə.

Add Comments