De tolışə alim Dr Əli Əbduli bə rəhmət şe mınosibəti tolış şəhrstani cımə imom doktor Nurzadı səbəsəlomətə mesaj

taleshi radio 3 views
De tolışə alim Dr Əli Əbduli bə rəhmət şe mınosibəti tolış şəhrstani cımə imom doktor Nurzadı səbəsəlomətə mesaj

Add Comments