Turiston ğəbul kardə Funduğlu cənqəli zardətitə vılon

taleshi radio 21 views
Ardəvili 35 kilometriyədə bıə Funduğlu cənqəli zardətitə vılon bə turiston xoş omə vılonkuye.

Add Comments