İşğal bıə sərzəminədə bo İshaği nəvon Həmasi vığandə mesaj

taleshi radio 10 views
Həmasi bo seoniston mesajış vığandə ki,çanədə rə Fələstıni tərkkon.

Add Comments