ساگرادا فامیلیا، کلیسایی کهن در شهر بارسلون

Dari Radio 2 views
ساگرادا فامیلیا، کلیسایی کهن در شهر بارسلون

کلیسای کاتولیک ساگرادا فامیلیا از سال ۱۸۸۲ میلادی ساختش شروع شده و همچنان ادامه دارد.

Add Comments