ساخت کامیون حمل زباله در کارخانه

Dari Radio 8 views
ساخت کامیون حمل زباله در کارخانه

تولید کامیون حمل زباله مراحل مختلفی دارد. ویدئوی زیر کارخانه تولید کامیون‌های حمل زباله را نشان می‌دهد. در این کارخانه اتاق و بازوهای هیدرولیک ساخته و روی بدنه کامیون سوار می‌شوند.

Add Comments