اعتراف کانال ۱۲ اسرائیل به سوءاستفاده جنسی از دختران اوکراینی!

Dari Radio 3 views
اعتراف کانال ۱۲ اسرائیل به سوءاستفاده جنسی از دختران اوکراینی!

🔹اسراییلی ها دختران اوکراینی را فریب می‌دهند و با هواپیمای اختصاصی اسرائیل به هتل های تل‌آویو می آورند و از آنها سوءاستفاده جنسی می کنند!"
 

Add Comments