در سینمای قدیم، جلوه‌های ویژه امروزی چگونه طراحی می‌شد؟

Dari Radio 5 views
در سینمای قدیم، جلوه‌های ویژه امروزی چگونه طراحی می‌شد؟

جلوه‌های ویژه، بخشی جدانشدنی از سینمای جهان است که همواره در دوره‌های مختلف، به سبک و سیاق مختلفی اجرا می‌شده است. در ادامه، فیلمی از اضافه کردن جلوه‌های ویژه به سبک سینمای قدیم را مشاهده می‌کنید که تقاوت زیادی با روش‌های امروزی دارد.

Add Comments