نجات گوزنی که روی نرده‌ها گرفتار شده بود

Dari Radio 12 views
نجات گوزنی که روی نرده‌ها گرفتار شده بود

یک مرد در ایالت میشیگان آمریکا، گوزنی را دید که روی فنس‌ها گیرافتاده است. او پاهای گوزن را بلند کرد تا این حیوان بتواند به مسیر خود ادامه دهد. یک شهروند در طرف دیگر خیابان از این اتفاق فیلمبرداری کرد.

Add Comments