نمایی از زمین از زاویه دید ایستگاه بین‌المللی فضایی

Dari Radio 6 views
نمایی از زمین از زاویه دید ایستگاه بین‌المللی فضایی

یک دوربین با کیفیت که خارج از ایستگاه فضایی بین‌المللی قرار دارد، تصویری را ثبت کرده است که چشم‌اندازی از زمین را از زاویه دید ساکنان این ایستگاه فضایی نشان می‌دهد.

Add Comments