بلندترین ترن هوایی جهان با ارتفاع ۷۷ متر

Dari Radio 5 views
بلندترین ترن هوایی لیفت هیل اروپا در لهستان با ارتفاع ۷۷ متر ساخته شده است که به سرعت ۱۴۲ کیلومتر بر ساعت حرکت می‌کند.

Add Comments