دستپخت شیعه انگلیسی

Dari Radio 3 views
جریان تفرقه‌انگیز شیعه انگلیسی تحت حمایت آمریکا و انگلیس، سال‌هاست در حوزه‌های مختلف تحرکاتی داشته‌اند. اما چندسالی است که جریان تفرقه انگیز شیعه انگلیسی در حوزه رسانه و سینما وارد شد است. تازه‌ترین اتفاقی که در این حوزه افتاده، این‌که فیلم سینمایی بانوی بهشت پس از اعتراض‌های گسترده مسلمانان به این فیلم تفرقه‌افکن، متوقف شده است.

Add Comments