حمله پلنگ به یک دوچرخه سوار

Dari Radio 6 views
یک راکب دوچرخه مشغول رکاب زدن در کنار جاده‌ای جنگلی بود که پلنگی به سمت او حمله کرد. این حادثه که در هند رخ داد، با آسیبی برای دوچرخه سوار همراه نبود.

Add Comments