طریقه پیدا کردن قبله

Dari Radio 5 views
تعیین جهت قبله با قطب نما کار سختی نیست، اما می‌توان به روش‌های مختلف دیگری نیز به تعیین جهت قبله پرداخت.

Add Comments