برخورد یک اتومبیل با سقف پل زیرگذر

Dari Radio 6 views
یک تریلی چند خودرو را در فلوریدا جابه‌جا می‌کرد که حادثه‌ای رخ داد. یکی از خودروهای روی این تریلی هنگام عبور از زیر پلی در حال ساخت گیر کرد و به زمین افتاد. در این حادثه کسی آسیب جانی ندید.

Add Comments