سیستم دفاع موشکی روسیه، خودش را هدف قرار داد

Dari Radio 4 views
ویدیوئی که اخیرا در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده، موشک سیستم دفاع هوایی ارتش روسیه را نشان می‌دهد که پس از پرتاب در حوالی ارتفاع ۹۰ متری بر اثر اتفاقی که منشأ آن مشخص نیست، با چرخشی کامل به سمت محل پرتاب برمی‌گردد و با سقوط روی زمین منفجر می‌شود. ظاهرا پرتاب موشکی در شهر آلچفسک را نشان می‌دهد که در فاصله تقریبا ۲۰ کیلومتری غرب لوهانسک در مناطق شرقی اوکراین که به کنترل روسیه درآمده، قرار دارد. رد دود موجود در این ویدیو نشان می‌دهد که این سیستم دفاع موشکی ظاهرا از قبل سه موشک دیگر را به اهداف نامشخصی پرتاب کرده است.

Add Comments