منفجر شدن شبکه فاضلاب زیرزمینی در کنار یک پاکبان

Dari Radio 13 views
یک پاکبان چینی با سه چرخه خود در پیاده‌رو حرکت می‌کرد که انفجاری رخ داد. این انفجار مربوط به شبکه فاضلاب زیرزمینی بود که در دو ناحیه به وقوع پیوست.

Add Comments