بیکاری در افغانستان؛ زنان برای تامین معاش طلاهایشان را می‌فروشند

Dari Radio 27 views
بیکاری در افغانستان؛ زنان برای تامین معاش طلاهایشان را می‌فروشند

Add Comments