İroni İslomiyə Respublikə hərbiyə ğıvvon ruji rəse bə i zəmon Qilon ostani Rəşt şəhrədə de ostandari iştıroki Silohinə Ğıvvon hərbi paradi mərosim bərpo be

taleshi radio 0 views
İroni İslomiyə Respublikə hərbiyə ğıvvon ruji rəse bə i zəmon Qilon ostani Rəşt şəhrədə de ostandari iştıroki Silohinə Ğıvvon hərbi paradi mərosim bərpo be

Add Comments