Bo 1402 minə sori Qiloni bərnomə noə əsliyə Şurə İ minə dərəcədə bıə koon İxtisodi inkişof doey və bə millət xıdmət rosniye

taleshi radio 0 views
Bo 1402 minə sori Qiloni bərnomə noə əsliyə Şurə İ minə dərəcədə bıə koon İxtisodi inkişof doey və bə millət xıdmət rosniye

Add Comments