Co Baydeni inauqurasiya mərosim.

taleshi radio 10 views
Terampi 4 sornə behron icodəkə prezident dovran zinə şəv bə oxo rəsə.

Add Comments