İmom Hadi(ə)

taleshi radio 10 views
Rəcəbə manqi seminə ruji çı risolət və imoməti pokə xıyzoniku bıə de daminə nur İmom Hadi(ə) şəhodəti sorəqardışi təsoduf kardedə.bəy Hadi ləğəbışon doe.boçi ki,ə həzrət çı Əbbosiyon zılmkorə sulolə devronədə jiyə zəmonədə bənə İlahi nuri qıləy pokə ovəynə bə dılon dətevedə və çı sıtəmiku tarsə və etosniyə bıə camiyədə bənə qıləy ruşinəkə və hidoyətəkə voşi rubeydəbe ta həxə roy bəsə dəbvardə devronisə həm vey ruşin bıbu və dəvəşo.

Add Comments