Haftə xəbə jurnal-11

taleshi radio 45 views
Tolışə məntəğon ayid həmməysə muhimmə xəbon

Əzizə duston,ın haftə "Xəbə Jurnal" bərnomə bəşmə təğdım kardedəmon.bın doyemonədə bə Tolışə məntəğon ayid həmməysə muhimmə xəbon bəşmə xıdmət rosnedəmon və umudəvomon ki,ım bərnomə şımə dığğəti cəlbko.şımə nəzəon intizorədəmon

Add Comments