Boku hokumət bə şiə navğədəmon divon qətə siyasəti dəvom kardedə

taleshi radio 16 views
Boku hokuməti Azərbaycani İslamə Partiya sədri əvəz Hacı İlham Əliyevi və çey həmkar Mehman Rzayevi azadiku məhrum karde çey bə şiə navğədəmon divon qətə siyasəti dəvomi nışonəy

Mayə manqi 6-ədə Boku Qonə Cinayəton Məhkəmə de bə devləti xəyanət ittihami bo Hacı İlhami 16 sor, bo Mehmani 14 sor zindonə cəzo bırişe. Muttəhimon ım ittiham rədd kardəşone. Hacı İlhami ıştə orəx sıxanədə votəşe ki, İslamə Partiya de mominon doə ianə koməki ıştə koon təşkil kardedə. Çey de İroni xususi xidmətə orğanon əlağə tam bıhtonə və  beəsasə ittihame.  “ Parstoday.com ” sayt ğeyd kardedə ki, ım hukmi məhz Gudsi Ruji ərəfədə elan karde hiçən təsaduf ni, Boku hokuməti çanədə bə sionist rejimi xidmət karde holədə bıe nişon dodə.

 Azərbaycani Ruhanion Məclisi ıştə bəyonatədə ım məhkəmə ğərar məhkum kardəşe, bey bənə keşvərədə cərəyon kardə islamafobiya təzahuri ğıymət doəşe, ğeyd kardəşe ki, ım məhkəmə iminə rujiku ğərəzin və sifarişin bıe, orəxnə hukmiən jıqo beysur bıe  hiç kəsiku şubhə bə əməl vardedənıbe.  

Dini Etiğadon və Azadion Mudafiə Mərkəziən bı məzmunədə bəyonat doşe, ictimaiyyət  dəvət kardəşe ki, de bo Hacı İlham Əliyevi azadi tələbi ıştə vanqi barz bıko.

Azərbaycani İslamə Partiya 1991-minə sori təsis bıə. 1996-minə sori çey sədr Əlikram Əliyev məhkum kardə bəpeş, Heydər Əliyevi hokuməti partiya ğeydiyyat ləğv kardışe. Boku hokuməti dıminə kərə Hacı Əlikram 2002-minə sori bə zindon dənoşoe. 2011-minə sori əv bə rəhmət şe, Hacı Mevsum Səmədov ım Partiya sədr vıjnişone. Həmonə sori İlham Əliyevi hokuməti bə İslamə Partya əleyh tojə repressiya bino noşe, çey navğədəmə fəalon bə dırozmuddətinə zindonə cəzo məhkum kardışe. Partiya sədr Hacı Mevsum tosə ısət ıştə 12 sornə zindonə umri jidə. Hacı İlham Əliyev çe İslamə partiya seminə sərdare ki, Əliyevon rejimi bə məhbəs dənoəşe. Imən çey bardə islaməfobiya mahiyyəti tamamən bə oşko bekardedə.

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku, İİR sədo, tolışi radio.

Add Comments