Xarici hərbi ibemonon bə Mıdofiə Noiliyyəton Nımoyişqo osə ğandəşone

taleshi radio 27 views
Tehronədə bıə xarici hərbi ibemonon çı İroni Milli Aerokosmik Parkədə İroni Hərbi Həvo Ğıvvon Noiliyyəton və strateji imkonaton nımoyişqo ziyorət kardəşone.

Add Comments