Shiryar Alkur'ani

Hausa Radio 7 views
Shirin na dauke da ci gaban tilawa, tarjama da kuma sharhi na maa'ana da abubuwan shiriya dake cikin suratul Zumar.

Add Comments