Тебриздегі Машрутият үйі

Kazakh Radio 3 views
14 мордад (05.08.2023) – Машрутият бұйрығы шығарылған күннің 117 жылдығы.

https://parstoday.ir/kz/news/iran-i71570

Add Comments