Amir Abdullahian: Eýran hökümetiniň daşary syýasaty işjeň diplomatiýa we paýhasly gatnaşyklara esaslanýar

türkmen radıosy 3 views
Eýranyň daşary işler ministri Eýranyň 13-nji hökümetiniň daşary syýasatynyň deňagramly daşary syýasata, işjeň diplomatiýa we paýhasly gatnaşyklara esaslanýandygyny aýtdy.

Eýranyň Daşary işler ministri Huseýin Amirabdollahian Eýranyň Bir teleýaýlymyna beren interwýusynda Eýran hökümetiniň daşary syýasatynyň esasy ileri tutulýan ugurlarynyň goňşulary bilen hyzmatdaşlygyň we mümkin boldugyça özara gatnaşyklaryň ösdürilmegi esasyndadygyny belläp, Aziýa, häzirki asyryň täze gopguny hökmünde köp mümkinçiliklere eýedir we onuň bir bölegini goňşy ýurtlar ybaratlaýandyr diýip nygtady.

Add Comments