Yslam rewolýusiýasynyň lideri , Yslam respublikasynyň duşmanlaryny gowşadýan täze global syýasy tertip hakda aýtdy.

türkmen radıosy 5 views
Yslam rewolýusiýasynyň lideri Aýatolla Seýid Ali Hameneý ýurduň resmilerini kabul etdi. Lider, dünýädäki syýasy ösüşleriň çalt özgerişliklere sezewar bolýandygyny we Eýrana garşy fronty gowşadýandygyny aýtdy.

Add Comments