Tähranda täsirli aýallar üçin 1-nji halkara kongresi tamamlandy

türkmen radıosy 1 views
Dünýäniň 28 ýurdundan zenan alymlar, medeni işgärler we ýokary derejeli syýasy işgärler Eýranyň paýtagtynda “täsirli aýallara” bagyşlanan konferensiýada dünýädäki zenanlaryň tagallalaryny we gazananlaryny bellemek üçin ýygnandylar. Birinjisi, Eýranyň birinji aýaly Jamileh Alamolhodanyň başlangyjy, öňki ýyllarda eýranly aýallar bilen çäklendirilen dabara esaslanypdy.

Add Comments