Pakistanda bomba hüjümi 61 adamy öldürdi

türkmen radıosy 5 views
Päkistanyň demirgazyk-günbataryndaky Peşawar şäheri polisiýa merkezine ýakyn ýerde ýerleşýän metjitde bomba ýarylandan soň gorky we başagaýlyk başdan geçirdi. Yaralananlar halas ediş işgärleri tarapyndan ýakyn keselhanalara äkidildi. Köpçüligiň ýakynlaryny gözlemek üçin partlama bolan ýere we hassahanalara howlukýandyklary göründi.

Add Comments