Azərbaycan Respublikası şiə ölkəsidir

Aztabriz 1 views
Sovet İttifaqının dağılmasından sonra Azərbaycan Respublikası xalqı öz həqiqi kimliyinə qayıtmağa çalışdı və buna əsaslanaraq, İrana intellektual, ideoloji və dini baxımdan baxdı və çoxlu ümumi cəhətlərdən asılı olmayaraq, hərtərəfli dini baxımdan İrana bağlılıq və asılılıq.Özlərini göstərirlər. Bu məsələdən xəbərdar olan Azərbaycan Respublikasındakı kölgə hökumətləri (sionist rejim, İngiltərə və s.) bir neçə ildir ki, ölkənin quru sərhədlərini qonşuları, xüsusən də İranla bağlamağa göstəriş veriblər.

Add Comments