سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو سید عباس موسوی در مصاحبه با برنامه "آچیق سؤز" رادیو برونمرزی آذری تبریز از پاسخ خود به اختلاف افکنی سفیر اسرائیل در باکو گفت

Aztabriz 35 views

Add Comments