غنی ؛ ما نمی توانیم از پس بودجه های میلیارد دلاری برآییم

Dari Radio 34 views
صحبت‌های رییس جمهور غنی در نشست کابینه :پارلمان افغانستان جای قانون اساسی را گرفته نمی تواند، مسئولیت ارائه بودجه با دولت است و پارلمان تنها می تواند رد یا تایید کند ما نمی توانیم از پس بودجه های میلیارد دلاری برآییم

Add Comments